Documente necesare


Pentru analiza de risc la securitatea fizică sunt necesare mai multe documente printre care:


 •     certificat de înregistrare al societăţii;

 •     certificat constatator;

 •     acte care să ateste dreptul de folosință a obiectivului (imobilului);

 •     extras de carte funciară;

 •     schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație etc.;

 •     contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (dacă este cazul);

 •     contractul de prestări servicii mentenanţă/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (dacă este cazul);

 •     contractul de prestări servicii transport bunuri şi valori (dacă este cazul);

 •     instrucțiuni/proceduri de acces;

 •     planuri, instucțiuni și proceduri securitate;

 •    existența structurilor de securitate și a personalului cu funcții de securitate internă: manager de securitate, manager de securitatea informației (dacă este cazul);

 •     contract de monitorizare și intervenție;

 •     contract de pază (dacă este cazul);

 •     plan pază (dacă este cazul);

 •     proiect tehnic (antiefracție/sistem video etc., dacă este cazul);

 •     planuri de pregătire/training pe domenii (dovada executării pregătirii/trainingului).