Ghid privind analiza de risc

 

Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare. Analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

Aveți nevoie de o analiză de risc dacă va aflați în una dintre aceste situații.

Identificarea evaluatorului de risc la securitatea fizică se poate face, de regulă, prin consultarea surselor deschise de informare  (mass-media), ori în urma unei recomandări din partea unei persoane cunoscute sau mai puțin cunoscute.

Este necesară o minimă verificare a evaluatorului (de exemplu online), inclusiv a înscrierii sale în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică.

 

Etape de lucru:

- Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii şi evaluator, de regulă, la sediul societăţii evaluate;

- Semnarea contractului, de către ambele părţi, şi a angajamentul de confidenţialitate, de către evaluator;

- Stabilirea, de comun acord, a unui grafic de desfăşurare a activităţii;

- Stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru întocmirea raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică, pe care administratorul societăţii să le pună la dispoziţia acestuia;

- Efectuarea recunoaşterilor la obiectiv, de către evaluator, în prezenţa unei persoane care are acces la toate datele societăţii şi în toate spaţiile acestuia, precum şi primirea documentelor solicitate;

- Întocmirea de către evaluator a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;

- Stabilirea unei întâlniri între administratorul societăţii şi evaluator pentru prezentarea formei finale a documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică a obiectivului;

- Semnarea, de către administratorul societăţii, a raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică privind luarea la cunoştinţă şi însuşirea recomandărilor făcute de către evaluator, precum şi a termenelor acestora;

- Predarea documentaţiei de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică şi întocmirea documentelor privind plata serviciului prestat.

aceste