Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază şi proiectul sistemului de alarmare.
        Potrivit art. 66 din Legea nr. 333/2003, referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, companiile sunt obligate să realizeze o analiză de risc la securitatea fizică. Totodată ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, sunt obligate să solicite întocmirea unei analize de risc la securitate fizică unei societăţi autorizate înscrise în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică.

      Cadrul legislativ care reglementează întocmirea analizei de risc la securitatea fizică cuprinde:

 

                                        privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

                                        pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor ;

                                                   privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;

                                                   privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

HG nr. 1002/23.12.2015