Realizarea Analizei de risc de către un expert evaluator acreditat constă în parcurgerea următorilor paşi:

 

Stabilirea unei întâlniri la locaţia unde urmează să se efectueze Analiza de risc

Centralizarea informaţiilor necesare întocmirii ofertei de preţ, pe baza următoarelor date:

 

    a) numele companiei, datele de identificare, adresa sediu/puncte de lucru;

    b) obiectul principal de activitate la obiectivul evaluat;

    c) bunuri/materii prime deţinute în spaţiu;

    d) valori – dacă se manipulează cash şi dacă suma depăşeşte 10.000 EUR;

    e) dacă există sisteme de securitate implementate (pază, cameră supraveghere, subsistem antiefracție, etc);

    f) numărul de angajaţi;

    g) program de lucru;

    h) structura clădirii şi suprafaţa;

    i) poze ale obiectivului.

 

3. Acceptarea ofertei de preţ, discutarea şi stabilirea detaliilor preliminare, urmate de semnarea contractului de prestări servicii şi a acordului de confidenţialitate.

 

4. Stabilirea documentelor necesare evaluatorului pentru întocmirea raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică

 

5. Identificarea tuturor factorilor externi şi interni ce pot genera vulnerabilităţi şi riscuri la adresa obiectivelor, bunurilor, valorilor şi personalului unităţii, prin vizita la obiectiv a evaluatorului.

 

6. Analiza riscurilor identificate, propunerea măsurilor de limitare ori eliminare a acestora, calcularea gradului de risc şi încadrarea acestuia la nivelul corespunzător.

 

7. Elaborarea documentaţiei şi prezentarea acesteia administratorului unităţii.

 

8. Semnarea raportului de analiza de risc de către administrator, luându-se la cunoştinţă recomandările evaluatorului.

 

Documentaţia privind analiza de risc cuprinde: raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică, grila de evaluare specifică obiectului de activitate şi documentele suport (chestionare, declaraţii, alte documente specifice).